Regels en voorwaarden

Abonnementsgelden

Sinds 2012 volgt de Bibliotheek Deventer het abonnementstarief en de uitleenvoorwaarden die afgesproken zijn door de gezamenlijke bibliotheken in Overijssel. Een van de belangrijkste redenen hiervoor is dat steeds meer mensen gebruik maken van de mogelijkheid om hun bibliotheekpas te gebruiken bij bibliotheken in de hele provincie. Uniformiteit zorgt ervoor dat de dienstverlening constant is.

Hieronder vind je een aantal regels en voorwaarden van de Bibliotheek Deventer.

Uitleenvoorwaarden en tarieven 2023
Bibliotheekreglement
Privacyverklaring
Klachtenregeling de Bibliotheek Deventer
Huisregels
Auteurswet
Cookie statement