Privacyverklaring

In deze privacyverklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verwerken.

We care about protecting your personal information. If you want to read this page in English, click here.

Voor de Bibliotheek Deventer is de bescherming van persoonsgegevens belangrijk. De Bibliotheek Deventer is een culturele instelling, die zich ten doel stelt het vrije verkeer van informatie in de Deventer samenleving te bevorderen. De Bibliotheek Deventer is door de Belastingdienst aangemerkt als een culturele algemeen nut beogende instelling (ANBI).

De Bibliotheek Deventer respecteert uw privacy en draagt er zorgt voor dat de persoonlijke informatie die u (in de Bibliotheek Deventer, via de website en/of anderszins) aan ons verschaft, altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt behandeld.

Persoonsgegevens
Als persoonsgegevens gelden alle gegevens die direct of indirect tot u te herleiden zijn. U kunt hierbij denken aan uw naam en adres, uw leengegevens of uw voorkeuren die u bij ons heeft opgegeven.

Doeleinden van de verwerking
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor het uitvoeren van het door u afgesloten Bibliotheek Deventer lidmaatschap, waaronder begrepen de registratie van de door u geleende en geretourneerde werken uit onze collectie en het incasseren van de contributie.
 • Voor het versturen van een herinnering als er nog materialen bij u thuis zijn, of een factuur als u materialen niet terugbrengt.
 • Voor het versturen van een bericht over de status van uw reservering. Het bericht kunnen we sturen naar uw e-mail of huisadres of per telefoon.
 • Om aanvullende diensten aan u te kunnen bieden, zoals de diensten via www.onlinebibliotheek.nl (E-books) en het lenen bij andere bibliotheken.
 • Om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen.
 • Om u te informeren over praktische zaken rondom een activiteit.
 • Om u te informeren over nieuwe producten en/of diensten en aanbiedingen van de Bibliotheek Deventer.
 • Voor het kunnen verzenden van nieuwsbrieven die per e-mail worden verzonden (hiervoor kunt u zich onderaan elke nieuwsbrief afmelden of via ‘Mijn Bibliotheek’). Via Mijn Bibliotheek komt u bij uw gegevens. Deze gegevens kunt u zelf wijzigen. Ook wordt o.a. getoond de betaal- en de leenhistorie, de gereserveerde- en de geleende materialen. Ook kunt u uw interesses doorgeven.
 • Voor het verbeteren van onze website en onze dienstverlening.
 • Voor het kunnen verrichten van marktonderzoek en onderzoek naar onze dienstverlening.
 • Voor de naleving van wettelijke verplichtingen.
 • Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens gebeurt alleen wanneer u ons daarvoor toestemming heeft verleend.

Doorgifte aan derden
Uw gegevens zijn bij ons in vertrouwde handen. Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld, tenzij dit nodig is voor onze dienstverlening of als er een wettelijke plicht op de Bibliotheek rust. In de volgende situaties kan doorgifte wel plaatsvinden. Zie toelichting.

 • Bij interbibliothecair leenverkeer
 • Bij aanmelding bij www.onlinebibliotheek.nl
 • Bij door ons ingeschakelde leveranciers
 • Op grond van wettelijke verplichtingen
 • Voor het kunnen verrichten van marktonderzoek en onderzoek naar onze dienstverlening

Interbibliothecair leenverkeer
U kunt via het interbibliothecair leenverkeer in veel gevallen (kopieën van) materialen opvragen uit de catalogus van andere bibliotheken. Mocht u een dergelijke aanvraag doen, dan zijn wij genoodzaakt enkele van uw persoonsgegevens door te geven aan de betreffende bibliotheek (o.m. naam, pasnummer, etc.)

Wij wijzen u er op dat de verantwoordelijkheid voor de zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens ligt bij deze externe bibliotheek. U kunt desgewenst bij de betreffende bibliotheek het beleid omtrent de verwerking van persoonsgegevens opvragen.

Website www.onlinebibliotheek.nl
Via de website www.onlinebibliotheek.nl kunt u gebruikmaken van verschillende aanvullende diensten (zie de website voor het actuele aanbod).

Deze website wordt geëxploiteerd door Koninklijke Bibliotheek. Om van deze diensten gebruik te kunnen maken, dient u op de website een account aan te maken. Wij wisselen op voorhand een beperkte set gegevens met Koninklijke Bibliotheek uit om het mogelijk te maken dat u door Koninklijke Bibliotheek als lid van de bibliotheek herkend wordt.

Op het moment dat u een account op www.onlinebibliotheek.nl aanmaakt, geeft u toestemming voor het verstrekken van uw lidmaatschapsgegevens van de Bibliotheek Deventer aan Koninklijke Bibliotheek. Koninklijke Bibliotheek koppelt deze gegevens vervolgens aan dit nieuwe account. Zij verwerken deze gegevens overeenkomstig hun eigen privacy policy, welk is te vinden op www.onlinebibliotheek.nl.

Door ons ingeschakelde leveranciers
Het kan zijn dat we een externe partij inschakelen om bepaalde verwerkingen voor ons uit te voeren (bijv. een bepaalde statistische analyse of het verzorgen van een mailing). In die situaties zullen we steeds met die derde afspraken maken over het gebruik, de beveiliging en de geheimhouding van gegevens (“verwerkersovereenkomst”). Het komt er op neer dat deze derde partijen uw gegevens nooit voor hun eigen doeleinden mogen gebruiken.

Afgifte op grond van wettelijke verplichtingen
Onder bepaalde omstandigheden zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens af te geven aan overheidsinstanties. Wij zullen uw gegevens alleen afgeven wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Het is ons niet altijd toegestaan u te informeren over een dergelijke afgifte.

Cookies
Op onze website wordt gebruikgemaakt van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes welke uw computer ontvangt wanneer u onze website bezoekt. Zie ook het Cookie statement.

Gebruik van uw gegevens voor marketing- en onderzoeksdoeleinden
Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden (zoals een op uw interesses toegespitst aanbod, onder andere op basis van uw leengedrag) en voor onderzoeksdoeleinden het Biebpanel platform (zoals onderzoek naar de kwaliteit van onze dienstverlening). Kijk op www.biebpanel.nl/privacy voor het privacybeleid van Biebpanel. Als u niet wilt dat uw gegevens voor deze doeleinden worden gebuikt, dan kunt u dit kenbaar maken via onderstaande contactgegevens. Wij zullen dan het gebruik van uw gegevens voor deze doeleinden op korte termijn staken.

Vragen en recht op inzage en correctie
Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door de Bibliotheek Deventer, of als u deze gegevens wilt inzien, wijzigen of verwijderen, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens. Wij kunnen daarbij om uw legitimatie of een andere vorm van identificatie vragen.

Wijzigingen
Dit Privacy Statement kan aan veranderingen onderhevig zijn. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op de website van Bibliotheek Deventer. De Bibliotheek Deventer kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in dit Privacy Statement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Contactgegevens
Bibliotheek Deventer
Stromarkt 18
7411 PK Deventer
0570-675700
info@bibliotheekdeventer.nl

Akkoordverklaring
Met het in ontvangst nemen en lezen van deze statement gaat u akkoord met de privacyverklaring.